Pályázatok: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00003

Kedvezményezett neve: Gyönk Város ÖnkormányzataSzéchenyi 2020 Pályázatok

Projekt címe: Gyermekellátási szolgáltatás fejlesztése Gyönkön

A szerződött támogatás összege: 38 188 820 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Gyermekellátási szolgáltatás fejlesztése Gyönkön elnevezésű projekt megvalósítása során a 3 év alatti gyermekek számára az ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése tervezett. A fejlesztés eredményeként a kisgyermekeket nevelők munkavállalásának támogatása, családok segítése, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek korai segítése lehetséges. Helyi igények figyelembevételével, a lehetőségekhez képest leghatékonyabb módon megoldást tudna biztosítani a helyi Önkormányzat a településen élők számára a pályázat segítségével a 3 év alatti gyermekek mini bölcsődei elhelyezésével, az ellátás körülményeinek javításával a településen működő óvoda épületében.

A beruházás helyszíne a Gyönki Szivárvány Óvoda – Regenbogen Kindergarten. Üzemeltetője a Gyönki Óvodafenntartó Társulás. Tagjai: Gyönk Város Önkormányzata, Belecska Község Önkormányzata, Mucsi Község Önkormányzata. Feladata a törvény szerinti óvodai ellátást biztosító intézmény fenntartása Gyönk város, Belecska és Mucsi község közigazgatási területén. A gyönki óvodába a helyieken kívül még Szárazd, Belecska, Keszőhidegkút és Miszla településről is járnak gyermekek. A Gyönki Szivárvány Óvoda belecskai telephelyének működése jelenleg szünetel.

A helyi igények felmérése során megállapítást nyert, hogy a településen 3 év viszonylatában nem született 40 gyermek és 5 szülő nem igényelte a bölcsődei ellátást, így bölcsőde kialakítására nem került sor. A működő óvoda mindegyik csoportjában van minden tanévben bölcsődés korúnak számító gyermek is. Pillanatnyilag önálló bölcsődei csoport kialakítására helység és személyzet nem áll rendelkezésre, de a helyi Önkormányzat a szülők munkába állását segíteni kívánja a lehetőségeihez képest. Szeretne mini bölcsődei csoport kialakításával rendezni a jelenlegi helyzetet, mert hosszú távon az a tendencia mutatkozik, hogy az óvoda működési területén élő szülők nem igénylik a gyermekek intézményi elhelyezését többnyire csak kettő és fél éves korban.

A projekt keretében a Gyönki Szivárvány Óvoda gyönki telephelyén a játszóudvar felújítása és az óvodai, mini bölcsődei melegítőkonyha berendezéséinek és eszközeinek beszerzése, valamint mini bölcsődei csoport indításához szükséges eszközbeszerzés történne. A Gyönki Szivárvány Óvoda programjában az integrált nevelés feltételeinek biztosítását tűzte ki célul szakmailag és eszközök szempontjából is. Az intézmény jelenleg akadálymentesen megközelíthető, tornaszobával, betegszobával, logopédiai teremmel rendelkezik. Az intézmény az iskola épületéből lett leválasztva, csoportszobái egy-egy tanteremből kerültek kialakításra, ezek viszonylag szűkösek, a korosztály mozgásigényének kielégítésére nem elegendőek. Legnagyobb nehézséget a gyermekek szabad-levegőn való játék és mozgás lehetőségei jelentik. Az időjárás jelentősen behatárolja a mozgásteret. Csapadékosabb időszakot követően fedett terasz és az udvari burkolat és vízelvezetés hiánya miatt napokig nem hasznosítható az udvar. A gyönki intézmény 2 db szabványos rugós hintával rendelkezik. Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségével egy homokozó, és a Szülői Munkaközösség támogatásával egy mászóka került beszerzésre. A többi szabadtéri játék nem az előírásoknak megfelelő szabvány szerinti. Ebédlővel nem rendelkezik az óvoda, így az iskola konyháján kell a gyerekeknek étkezniük. Az óvodának egy jelenleg használaton kívüli helyisége alkalmas a melegítő konyha működtetésére, így nem kellene a gyermekeknek másik épületrészbe átmennie étkeztetéskor. Kialakításra alkalmas terület, a vizesblokk közvetlen mellette van, rákapcsolható a szennyvízhálózatra is. Az iskola konyhájáról tálaló kocsi segítségével le lehetne hozni az akadálymentes területen az ételeket. Hűtőszekrényben tárolható lenne az ételminta és a mosogató és mosogatógép segítségével a higiéniás előírásoknak megfelelően üzemelhetne a melegítő konyha. A Gyönki Szivárvány Óvoda melegítő konyhájának kialakításához semmilyen eszközzel sem rendelkezik, jelenleg az iskola eszközeit használják, ami sem méretében sem összetételében nem a mini bölcsődei, óvodai korosztálynak megfelelő. A gyermekek számára nyugodt légkört saját környezetükben, csoportszobájukban tudnának biztosítani az étkezésekhez. Az iskola konyháján a tálaló ablakok mérete, magassága sem teszi lehetővé az önkiszolgáló munka megtanítását, csak részben. A naposi munkát végző gyermekek is segítségre szorulnak. A helyi nevelési programban meghatározott feladatokat nem tudják megvalósítani az eszközök és feltételek hiánya miatt. Az intézményben valamennyi ellátott gyerek igénybe veszi az óvodai étkeztetést. Pályázó a konyha felszereltetésére nem nyújtott be pályázatot a TOP-4.2.1 felhívásra.

Továbbá tervezett egy jármű beszerzése a projektben. A Gyönki Szivárvány Óvoda számára beszerezni kívánt gépjárművel a gyermekek biztonságos, tömegközlekedés nehézségeit kiküszöbölő utaztatása valósulna meg, a bölcsődés korú gyermekek biztonságos szállítása lehetőséget ad a környező 6 településen élő lakosság számára is a szolgáltatás igénybevételére. A bejáró gyermekek utaztatását jelenleg is igyekszik az Önkormányzat megoldani, menetrendszerű Volán járattal és 2 felnőtt kísérő és bérlet biztosításával. A legtávolabbi településről, 15 km-ről 2 gyermek jár be, 10 km-ről további 13 gyermek látogatja az óvodát. Komoly problémát okoz mind szervezésben, mind az időjárás függvényében, mert a gyerekeknek rossz időben is gyalogolniuk kell a buszmegállóig kb. 800 métert. A gépjármű 4 településről tudna gyerekeket szállítani. Így a szülőket, gondviselőket is tehermentesítené, könnyítené számukra a munkavállalási és munkateljesítési lehetőségeiket. Az óvónők reggelente tudnák fogadni megfelelő létszámban az érkezőket. A gyerekek 4 településről járnak be, a busz mind a két alkalommal (reggel és este is) rugalmasan és biztonságosan bonyolíthatná a kicsik szállítását.

A pályázó támogatói döntés esetén a felhívással összhangban eleget tesz a Támogatási Szerződés szerint megállapított támogatás összegének megfelelően előírt tájékoztatás és nyilvánossági feladatainak. Támogatói döntés esetén Kedvezményezett: – a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartását, a projekt által érintett területen a védett és kulturális értékek védelmét, beruházás során esetlegesen keletkezett károk helyreállítását tartja szem előtt. – nyilvános eseményeken kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki. A tervezett beruházásnak nincs előre látható klímakockázata. Gyönk Város Önkormányzata rendelkezik esélyegyenlőségi programmal. A projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli- hozzáférést. A tervezett beruházás a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete szerinti Kedvezményezett Tamási járásban valósulna meg. A 2015/16-os októberi adatok szerint a beíratott gyermekek száma 50 fő. A családok nagy része szerény anyagi forrással rendelkezik. A szülők nagy része közhasznú munkavégzést folytat. Sok az egyedülálló szülő, van olyan gyermek, akit a nagyszülő nevel. Két anyuka neveli egyedül 7 gyermekét és van mozgássérült anyuka (tolókocsit használó), aki 4 gyermeket nevelő. A felvettek közül Önkormányzat által hátrányos helyzetűnek minősül 4 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 3 gyermek. Közétkeztetést egyetlen gyermek sem fizet, mert nem éri el a család jövedelme a jogszabály által előírt térítésköteles határt. Gyermekvédelmi támogatásban részesül 13 fő, tartósan beteg 2 fő. Az intézménybe két sajátos nevelési igényű gyermek jár, két gyermek vizsgálata pedig folyamatban van.

A Gyönki Szivárvány Óvoda Gyönki székhelyének tervezett fejlesztése a hiányzó eszközök beszerzésével segítené a gyermekek mozgásigényének kielégítését, lehetővé tenné a kulturált étkezés feltételeinek megteremtését, valamint az utazás minőségi javítását eredményezheti. A mini bölcsődei csoport létrehozása segítséget nyújt a szülők munkába állásához, mely által a családok életkörülményei is javulhatnak.

Az intézmény feladatellátásának bölcsődei szolgáltatással történő bővítése lehetőséget nyújt a 3-6 éves korú gyermeklétszám megtartására, mely az intézmény dolgozóinak megtartását is elősegíti, valamint 7 fő 0-3 éves korú gyermekek újonnan történő elhelyezésére. Jelenleg egy gyermek- és ifjúsági felügyelő végzettségű kolléga személye is biztosított az intézményben. Óvodapedagógusok vállalják a hatvanórás tanfolyam elvégzését a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismeretek megszerzéséhez. Ehhez szükséges forrást az Intézmény biztosítja. A támogatásra benyújtott projekt hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, mini bölcsődei, óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez; a projektjavaslat illeszkedik a pályázati felhívásban megfogalmazott célokhoz. Terület specifikus szempontok a csatolt Megalapozó dokumentum 6. pontjában részletesen bemutatásra kerülnek.

A projekt keretében megvalósul:

  1. A 0-3 éves korosztály számára rendelkezésre álló férőhelyek száma 7 új bölcsődei férőhellyel bővül.
  2. Óvodai udvar fejlesztés, talajjavítással és játszótéri eszközök, felszerelések beszerzése.
  3. Óvodai és bölcsődei konyhai és használati eszközök beszerzése.
  4. 9 személyes kisbusz beszerzés.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00003Széchenyi 2020 - Európai Únió - Európai Regionális Fejlesztési Alap - Befektetés a jövőbe