Pályázatok

Ivóvízminőség-javító beruházás Gyönk Városában

Gyönk városának vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége nem felelt meg a 201/2001. Kormányrendelet illetve az azt módosító 65/2009 sz. Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek, ezért az Önkormányzat úgy határozott, hogy a KEOP-2007-1.3.0. pályázat forrásainak segítségével kíván ivóvízminőség javító intézkedést kívánt végrehajtani. Pályázatunk sikeres lett, melynek nyomán 148 158 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozása révén.

A fejlesztést „Ivóvízminőség-javító beruházás Gyönk Városában” című, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0015 azonosító számú projekt keretében valósítottuk meg.

 

Széchenyi 2020 Pályázatok

Széchenyi 2020 pályázatok