Pályázatok: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00004

Széchenyi 2020 Pályázatok

Kedvezményezett neve:
Gyönk Város Önkormányzata

Projekt címe:
Városháza felújítása, homlokzat utólagos szigetelése, nyílászárók cseréje és a magas tető felújítása

A szerződött támogatás összege:  61 905 791 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk keretében a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatalépületének energetikai korszerűsítését, ezen belül pedig a külső hőszigetelést, födém szigetelést, tető héjazat és a nyílászárók cseréjét kívánjuk megvalósítani.

A tervezett beruházás indoka, hogy a hivatal épületének a hőszigetelés hiánya és a nyílászárók rossz állapota miatt magasabbak a fenntartásból adódó energia költségei, mint az egyébként reális és elvárható volna! 2015-ben a teljes éves fűtési költségünk számlái 1 133 000 Ft-ot tettek ki! A jelenlegi állapot megmaradása jelentős energia veszteséget, ezáltal magasabb környezeti terhelést jelent a következő években.

A beruházás részeként a régi nyílászárók kibontását követően 54 db Ug=1,1 W/m2K hőátadási együttható értékű új nyílászáró (53 db ablak, 1 db ajtó) kerül beépítésre. Az épület külső falait a kor követelményeinek és az épület adottságainak a legjobban megfelelő 16 cm vastagságú ásványgyapot homlokzati hőszigeteléssel látnánk el. A felújítás során kiemelésre kerülnek a homlokzaton elhelyezett szerelvények (gáz, kamera, zászlótartó, stb.) majd a színezés következik. A födém szigetelése 24 cm vastagságú lépésálló kőzetgyapot táblákkal történik osb lap borítással lefedve.

Szintén megújul projektünk keretében a tető héjazata is. Új cserép borítást kap az egész épület, ami az esztétikai jelentőség mellett a létrehozott megújított felületek megóvása érdekében is fontos.

A projekt megvalósulásával a pályázati cél teljes mértékben teljesül az alábbiak szerint: “Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg: – 100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják”.

Reményeink és az előzetes felmérés szerint a fűtési energia mennyiségünk a mostani 126 000 kWh-ról 40 350 kWh-ra fog csökkenni.

A homlokzatok és födémek utólagos hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontja alapján.

Fontos szempont az is, hogy a hivatal energetikai korszerűsítése és a már korábban megvalósított fotovoltaikus rendszer kiépítésének eredményei együttesen még nagyobb mértékben javítanák a felhasznált energia mennyiségének csökkentését.

A projekt eredményeinek bemutatása és a szemléletformáló képzés, tájékoztatás a településen élőknek is példát mutat.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00004

 

Közbeszerzési dokumentumok

Ajánlattevési felhívás

Vállalkozási szerződés

Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták

Műszaki dokumentáció letöltése

Tartalomjegyzék:

Építész műszaki leírás és tervezői nyilatkozat
Tervek
H-1 helyszínrajz (m 1:500)
É-1 alaprajz földszint (m 1:100)
É-2 alaprajz emelet (m 1:100)
É-3 metszetek (m 1:100)
É-4 homlokzatok (m 1:100)
É-5 homlokzatok (m 1:100)
É-6 fedélszék terve alaprajz (m 1:50)
É-7 fedélszék terve metszetek (m 1:50)
É-8 egyszintes épületrész tetőráépítés terve (m 1:50, m 1:20)
F-1 alaprajz földszint felmérés (m 1:100)
F-2 alaprajz emelet felmérés (m 1:100)
F-3 metszetek felmérés (m 1:100)
F-4 homlokzatok felmérés (m 1:100)
F-5 homlokzatok felmérés (m 1:100)
F-6 fedélszék terve alaprajz felmérés (m 1:50)
F-7 fedélszék terve metszetek felmérés (m 1:50)
Fotók

 

Széchenyi 2020 - Európai Únió - Európai Regionális Fejlesztési Alap - Befektetés a jövőbe